ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น วิธีการสำหรับการห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองป้องกันผู้ซื้อขายรวมทั้งสามัญชนจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเป็นเพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งอาจส่งผลให้เกิดความย่ำแย่ของประชากร

ด้วยเหตุว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างชาติ และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการหยุดการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับวิธีการในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้เงินหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (ดังเช่น อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการสนับสนุนวิธีขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศระบุ

3.ห้ามกระทำการประชาสัมพันธ์หรือเชื้อเชิญคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น เป็นต้นว่า เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านี้ ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ